tisdag 7 september 2010

H&M inför vinstdelning

Återigen har H&M visat att bolaget är unikt i sin långsiktighet och ägarstyrning. Bolaget gick idag ut med ett pressmeddelande att man startar ett vinstdelningsprogram för sina anställda. Jag har än så länge inte förstått exakt hur vinsterna ska fördelas, men jag tycker helt klart om hur programmet är uppbyggt. Jag har tidigare skrivit om problemet med bonusar och vinstdelning, där mitt största bekymmer är att bonusar ofta skapar snedvridna incitament som kan skada aktieägarna (se bara på HQ).

H&Ms vinstdelningsmodell är precis som bolaget: långsiktigt och ägarstyrt. Det påminner en del om Handelsbankens Oktogonen, men är ändå unikt på många sätt:
  1. Vinstdelningen sker genom en stiftelse som endast ska äga H&M-aktier och som grundplåt donerar Stefan Persson & Familj (dvs majoritetsägaren i H&M) aktier till ett värde av 1 miljard kr. Stiftelsen ska dessutom aldrig äga mer än 5% av det totala antalet aktier i H&M. Stiftelsen syftar alltså inte till att bli en egen maktfaktor som oktogonen.
  2. Övriga aktieägare ska inte ta någon skada eller spädas ut pga vinstdelningen. Grundplåten består som sagt av aktier som redan idag ägs av fam Persson och som skänks till stiftelsen (vilket vad jag vet är ganska unikt). Vinstdelningen består av (vad jag förstått) att bolaget delar ut 10% av den årliga utdelningsökningen till stiftelsen, som sedan ska använda dessa medel för att köpa H&M-aktier. Förra året delade H&M ut 8kr/aktie, motsvarande 13.2mdr kr. Om man i år delar ut 10kr/aktie blir det 16.5mdr. 10% av ökningen på 3.3mdr blir alltså 330mkr. Det är alltså inga småpengar vi talar om. Antalet anställda är 54,000 vilket gör att ett års avsättning blir drygt 6,000kr per anställd. Befintliga aktieägare ska ej skadas eftersom den ordinarie utdelningen inte påverkas. Dock innebär det naturligtvis att en del av vinsten som skulle återinvesterats i bolaget (330mkr enligt exemplet ovan) nu istället går till de anställda. Dock är programmet så pass långsiktigt eftersom man först investerar pengarna i H&M-aktier och inte börjar betala ut något från stiftelsen förrän tidigast 2021 (och då förmodligen väldigt små belopp) att det blir svårt att se att programmet skada aktieägarna på kort sikt - snarare tvärtom eftersom stiftelsen kommer köpa H&M-aktier. Grundtanken är att personalen ska vänta till sin pension med att ta ut sin andel ur stiftelsen.
  3. De långsiktiga effekterna är naturligtvis svåra att sia om. Jag är själv skeptisk till nyttan med vinstdelningsprogram. Jag förstår grundtanken - att personalen ska få vara med och dela på frukterna av deras arbete. Det är en sympatisk och i någon mening moraliskt riktig tanke och eftersom fam Persson personligen donerar 1 miljard till personalen via stiftelsen får man ju absolut se det som att man gör detta delvis av altruistiska skäl. Man kan ju argumentera att aktieägarnyttan med programmet kan vara lojala medarbetare som känner att de vill göra karriär på H&M och därmed arbetar mer effektivt och långsiktigt. Och med tanke på H&Ms fantastiska performance och räkneexemplet ovan så lär det bli ganska mycket pengar som till slut ligger i potten för en enskild anställd efter många års karriär på H&M. Men man kan även argumentera att det blir en lock-in-effekt där personer som är omotiverade och egentligen borde söka sig till andra jobb stannar kvar för att få ut maximalt belopp ur stiftelsen. Detta beror förstås på hur systemet är uppbyggt och jag hoppas att H&M verkligen tänkt till för att undvika sådana effekter.
  4. Det absolut viktigaste med det föreslagna vinstdelningssystemet är dock att det inte uppmuntrar till kortsiktighet eller skapar incitament som går stick i stäv med aktieägarnas intresse, som de flesta vanliga bonussystem gör. Jag gillar specifikt att vinstdelningen är direkt kopplad till utdelningen istället för något flummigt "performance measure" som man kan påverka genom bokföringen. Utdelning är ett konkret kassaflöde som man inte kan fuska med och som bestäms av bolagsstämman. Endast om aktieägarna får utdelning får de anställda vinstdelning, och inte nog med det - endast om utdelningen höjts från föregående år får de anställda utdelning. Det är med andra ord helt rätt tänkt från familjen Persson - eftersom de anställda redan får lön oavsett hur det går för företaget så bör aktieägarna, som ju riskerar sina pengar, komma i första hand när det gäller vinstdelningen. Men om företaget lyckas förränta aktieägarnas kapital tillräckligt för att kunna höja utdelningen så får de anställda ta del av denna "överavkastning". Mycket klokt designat!
Summa summarum så applåderar jag H&Ms nya vinstdelningssystem och framförallt familjen Perssons fantastiska långsiktighet och generositet! Detta visar än en gång hur unikt H&M är och att man ska vara tacksam att man som småsparare får vara med och äga detta fantastiska bolag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.