tisdag 16 mars 2010

Snabbanalys - Beijer Alma

Beijer Alma har som affärsidé att "förvärva, äga och utveckla små och medelstora företag med god tillväxtpotential." För närvarande har bolaget två dottebolag. Det ena tillverkar kablar och kabelsystem (oms >500mkr), det andra tillverkar fjädrar och liknande prylar (oms >1,000mkr). Man har även i början av 2010 tecknat en avsiktsförklaring att förvärva teknikhandelsbolaget Beijer Tech (oms >500mkr). Hemsidan och årsredovisningen är exemplariskt koncisa, transparanta och aktieägarvänliga i sättet man ger information, så titta gärna mer där om intresse finnes.

Fördelar:
 • Bra marginaler (vinstmarginaler 14-17% senaste 5 åren, )
 • Bra lönsamhet (ROE>20% 2004-2008)
 • Relativt stabilt resultat även i lågkonjunktur tack vare diversifierad kundbas och nischprodukter
 • Man lyckades göra en fin vinst och behålla 2008 års utdelning även under krisåret 2009 (även om resultatet minskade 25%)
 • Bra och stabil tillväxt senaste 5 åren
 • Skuldfritt – stort negativt finansnetto förra lågkonjunkturen lärde dem nackdel med skuld
 • Anders Wall huvudägare
 • Kompetent styrelse med ägande
 • VD som varit med i 10 år och har egna aktier för 6mkr och köpoptioner på lika mycket till
 • Bra direktavkastning på dryga 4% och har tydligt mål om att vara en utdelare. Bra historisk tillväxt på utdelningen i takt med vinstökning.
 • Owner earnings är i snitt lika med vinsten de senaste 6 åren.
Nackdelar:
 • Inte tillräckligt låg värdering för att vara en klockren value investment. Margin of safety för låg. P/E 20 på 2009 års vinst och 15 på 2008 års vinst.
 • Vad händer när Wall inte längre kan vara aktiv? Han är snart 80 år. Sonen(?) sitter i styrelsen men hans kompetens är ännu ej bevisad. Risk är att allt går till familj utan kompetens eller till stiftelse utan kompetens och bolaget blir ett Trelleborg..
Slutsats: Värderingen är i skrivande stund (kurs 115kr) ok, men inte attraktiv. Om bolaget kan fortsätta växa i många år är det helt klart köpvärt, men jag kan för lite om bolaget för att veta om det klarar av detta, och de har inte lyckats bevisa det än – 5 år av lönsam tillväxt räcker inte för att dra några större slutsatser om framtiden. Jag köpte själv mina Beijer Alma när de stod under 80kr då P/E var 10 och direktavkastningen närmare 7%. Jag skulle förmodligen köpa mer om värderingen närmade sig dessa nivåer igen, men vid dagens värdering finns det andra bolag i andra sektorer som är mer intressanta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.